SICAK HAVALAR KALP SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR! SICAK HAVALAR KALP SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR!


Tacikistan’da nüfusun yüzde 98’ini oluşturan Müslümanlar için başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı. Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi tarafından 8 Haziran’da kabul edilen yasa tasarısı, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Yasa, “Milli değerlerin korunması” amacıyla Tacik kültürüne uygun olmayan yabancı kıyafetlerin giyilmesini, ithal edilmesini, satılmasını ve reklamının yapılmasını yasaklıyor. Yasaya uymayan bireyler 740 dolar, kurumlar ise 5 bin 400 dolara kadar para cezasına çarptırılabilecek. Hükümet yetkilileri ve dini otoriteler için ise daha yüksek cezalar öngörülüyor.

Tacikistan’da başörtüsüne yönelik baskılar 2007’de başlamış ve zamanla kamu kurumlarını kapsayacak şekilde genişletilmişti. 2017’de Tacik yetkililer kadınları Tacik kıyafetleri giymeye teşvik ederken, 2018’de önerilen kıyafetler hakkında detaylı bir kılavuz yayımlandı. Ayrıca, erkeklerin sakal uzatması da yasaklanmış ve binlerce kişinin sakalları zorla tıraş edilmişti.

İslamiyet’in Tacikistan’a 7. yüzyılda girişinden bu yana ülke nüfusunun büyük çoğunluğu Müslümandır ve Hanefi mezhebine mensuptur. Sovyetler Birliği döneminde dini faaliyetler yasaklanmış, cami ve medreseler kapatılmıştı. 1991’de bağımsızlıkla birlikte dini örgütlenme yeniden canlanmış, ancak yeni yönetim de katı ve baskıcı politikalar uygulamaya başlamıştır. Tacik halkı hala dini yaşam, sakal, tesettür ve ibadet gibi konularda baskılara maruz kalmaktadır.