Rüşvet Skandalında Sadece Köse Mi Günah Keçisi? Rüşvet Skandalında Sadece Köse Mi Günah Keçisi?

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC limanlarının yasaklı veya ambargolu limanlar arasında yer aldığı yönünde bir karar olmadığını açıkladı. Arıklı, bazı uluslararası kuruluşların KKTC limanlarına yönelik ambargo uyguladığını iddia etmesine rağmen, resmi bir ambargo kararının bulunmadığını vurguladı. Bu tür iddiaların asılsız olduğunu ve limanların normal işleyişine devam ettiğini belirtti.